Aanscherping regels vieringen i.v.m. lockdown

Aanscherping regels vieringen

Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.

Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.

In de agenda is te zien welke vieringen er in onze parochie nog zullen plaatsvinden. Je kunt je aanmelden voor vieringen via het aanmeldformulier hier op de website of door te bellen naar het parochiesecretariaat op 0227 – 60 12 55 op maandag of vrijdagochtend tussen 9.00-12.00 uur.

Zie voor het volledige besluit van de bisschoppen deze publicatie op de website van het bisdom.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang het laatste parochie nieuws in uw inbox

Meer nieuws

RK Wieringen & Wieringermeer