Red Wednesday voor godsdienstvrijheid

Al meerdere jaren organiseert ‘Kerk in Nood’ op de woensdag ná Christus koning en vóór de eerste Advent ‘Red Wednesday’: Wereldwijd worden kerken en gebouwen opgeroepen om die avond hun kerk/gebouw rood te verlichten en daarmee bewustwording te creëren voor het opkomen voor godsdienstvrijheid in het algemeen en de vervolging van Christenen in het bijzonder. […]

Opgave Eerste Communie 2022

Na een lange corona-pauze hebben op 26 september de kinderen uit de groep van 2020 hun Eerste Heilige Communie kunnen doen. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal aanmeldingen binnengekomen van kinderen die eigenlijk in mei 2021 hun communie zouden doen. Vanwege corona kon dat toen ook niet. Deze groep kinderen schuiven we door naar […]

Wat een feest!

Zondag 26 september was het eindelijk zover: 15 kinderen – die eigenlijk al in mei 2020 aan de beurt waren – mochten hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het was allemaal nog een beetje anders dan anders, maar het werd zeker een feest.   Een stukje van de voorbereiding hadden de communicanten nog vóór corona gehad […]

Einde anderhalve meter-regel per 25 september

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Vooraf opgeven en regis­te­ren zal niet meer nodig zijn. Deze ver­soe­pe­ling gaat in op zater­dag 25 sep­tem­ber. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel […]

Eerste Communie 2021 2022

Eindelijk! Weer een bericht over de eerste communie. Na bijna anderhalf jaar gedwongen corona-pauze is de werkgroep Eerste Communie weer begonnen met de voorbereidingen voor de eerste communie. Hoe willen we het project weer gaan opstarten ? Er staat nog een flinke groep kinderen in de ‘wacht’ uit het jaar 2020. Zij hebben al een gedeelte […]

Geloven in de ander. Samen één missie.

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse […]