Geloven

"Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn,
ben ik zelf in hun midden."

Geloof heeft een plek in ons dagelijks leven en in ons kerkelijk leven. We verbinden het verhaal van Jezus Christus en de tradities van de kerk met ons eigen levensverhaal én dat van de gemeenschap als geheel. Met de Eucharistie, door de Doop, het Vormsel, wijding van een huwelijk, vergeving van zonden en zalven van zieken.  Met het noemen van namen in ons gezamenlijk gebed en het toevertrouwen van een dierbare overledene aan God in een kerkelijke uitvaart. Lees hieronder hoe wij  hier als parochie invulling aan geven.

RK Wieringen & Wieringermeer