Kerkbalans

Actie Kerkbalans: Geef voor jouw kerk!

Kerken ontvangen geen subsidies en zijn afhankelijk van de bijdragen van kerkleden: van u, van jou dus. Daarom vindt de actie Kerkbalans jaarlijks in januari plaats. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van Nederlandse kerken voor de plaatselijke parochies en kerkgemeenschappen. De oproep van de actie, Geef voor uw kerk! is gericht aan ieder van ons als parochianen. Wat is het waard, dat we een beroep kunnen doen op de kerk als dat nodig is? Dat we naar de kerk kunnen gaan wanneer we willen? Dat de kerk er is?

Waar wordt de kerkbalans aan besteed?

Van de kerkbalans betalen we de dagelijkse kosten van de parochie: onderhoud van de kerk, personeelskosten, de verwarming en verlichting, pastorale projecten, bijzondere vieringen en andere activiteiten van onze parochie. Met inzet van vele vrijwilligers kunnen we zo een gastvrije, levendige parochie zijn waar houvast, samenzijn en gezelligheid centraal staan.

Houvast en ondersteuning

Juist op belangrijke momenten in ons leven vertrouwen wij op de basis die het geloof ons geeft. Bij mooie gebeurtenissen, zoals een doop of huwelijk, maar ook wanneer we geconfronteerd worden met ziekte of overlijden. We grijpen dan vaak terug op het houvast dat God, en wij elkaar als kerk kunnen geven. Wat is het jou waard dat de kerk er is op deze momenten? Dan zijn er nog de vele werkgroepen. Daar gebruiken parochianen hun talenten om binnen de parochie alles te verzorgen en organiseren. Dit kost inspanning, maar daar beleven ze ook samen veel plezier aan. Voor elk wat wils dus!

Hoe kun je meedoen?

In de maand januari benaderen we alle parochianen die bij de parochie staan ingeschreven. Via een formulier vragen we om een gift of toezegging te doen ten bate van de parochie. Heb je geen brief ontvangen of wil je op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op met het parochie-secretariaat: secretariaat@rkwieringermeer.nlOns rekeningnummer is: NL42 RABO 0134 0069 33 (Wieringermeer) of NL11 RABO 0370 3350 90 (Wieringen) t.n.v. R.K. Parochie Wieringen Wieringermeer.

Kan ik ook nalaten aan de parochie?

Wij vinden het heel bijzonder als mensen hun betrokkenheid bij onze parochie laten blijken in hun testament. Het betekent immers dat zij de parochie tijdens hun leven ook belangrijk hebben gevonden. Zij voelden zich nauw betrokken bij de pastorale zorg, hebben mooie momenten beleefd in de kerk of hechtten aan bepaalde waarden van de kerk, die zij ook willen doorgeven aan toekomstige generaties. Onze parochie heeft al enkele malen in het verleden de vruchten mogen plukken van legaten en nalatenschappen. In alle eerbied willen wij je daarom ook attenderen op jouw parochie als goed doel, dat je kunt opnemen in je testament. Dit kan door ons op te nemen in je testament in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Als ANBI-instelling hoeft de parochie geen successierechten te betalen. Alvast bedankt voor je overweging.

ANBI-status parochie

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst door middel van een groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen 

-waaronder alle rooms-katholieke parochies en (inter)parochiële caritasinstellingen- aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onder deze groepsbeschikking valt ook de parochie Wieringen en Wieringermeer.

De ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee. Giften aan de parochie zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Daarnaast komt je geld geheel ten goede aan de parochie, omdat we als parochie bij een erfenis of nalatenschap geen successierechten hoeven te betalen en bij een gift geen schenkbelasting.

Alle gegevens over de ANBI-status van de parochie vindt u hier. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester van beide parochies: penningmeester@rkwieringermeer.nl

 

• Wieringen

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA745• Wieringermeer https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA746

 

Fiscaal voordelig schenken

De belastingdienst heeft een speciale regeling voor particulieren om schenken aantrekkelijker te maken. Giften aan de parochie zijn vanwege de ANBI-status van de parochie fiscaal aftrekbaar, maar via een periodieke gift is het voordeel groter. Dit hoeft sinds 2014 niet meer via de notaris, maar kan in een overeenkomst met de parochie worden geregeld.

Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelbedrag geldt. Door middel van een periodieke gift kun je dus het totaalbedrag van je gift aftrekken bij je belastingaangifte. Omgekeerd betekent dit dat je meer kunt geven en toch netto hetzelfde uitkomt! Je maakt op regelmatige basis (minstens 1x per jaar) gedurende minimaal 5 jaar vaste bedragen over naar de parochie. Daarna wordt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en de parochie. Je kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de parochie: penningmeester@rkwieringermeer.nl. Voor meer informatie over giften verwijzen we je graag door naar de website van de Belastingdienst. Andere manieren van fiscaal voordelig schenken vind je op deze site. De overeenkomst kun je hier downloaden, invullen en opsturen:

Rekenvoorbeeld

Stel je bent 65 jaar of ouder, je bent alleenstaand en je hebt een jaarinkomen van € 20.000. Stel je hoogste belastingtarief is 35% en stel je betaalt iedere maand € 40, dus jaarlijks € 480, aan de parochie. Het fiscaal voordeel* ziet er dan als volgt uit:

* Dit is een rekenvoorbeeld. In uw eigen situatie kunnen de bedragen en percentages afwijken.
* Bij een gewone gift bedraagt het bedrag van de gift meer dan 1% van uw inkomen met een minimum van € 60,= (drempelbedrag).
* Bij een gewone gift is het verschil tussen de gift en het drempelbedrag aftrekbaar tot een maximum van 10% van uw inkomen.

Ook zonder een periodieke gift vast te leggen, is je gift aftrekbaar bij je belastingaangifte. Wel geldt dan een drempelbedrag, waardoor je fiscale voordeel minder is.

Nieuwsbrief

Lees hier de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie.

NB. De persoonlijke gegevens zijn verwijderd uit deze online versie i.v.m. de AVG.

Altijd op de hoogte

Wil je wekelijks het laatste parochienieuws in je mailbox?

Of wil je de steunzender digitaal ontvangen?

RK Wieringen & Wieringermeer