Opgave Misintenties

Misintenties

Met een gebed voor een ander toon je een speciale vorm van naastenliefde. Wie in nood verkeert, wie ziek of behoeftig is, mag op ons gebed rekenen. En zo veel sterker is dat gebed als het gedragen wordt door de hele gemeenschap van gelovigen. De twee mogelijkheden in onze parochie om gebedsintenties op te geven brengen we daarom graag bij je onder de aandacht.

Wanneer worden de intenties verkondigd?

Wanneer een priester de Eucharistie opdraagt, doet hij dat voor het heil van de wereld. Toch kan hij daar nog specifieke intenties aan toevoegen die hem door mensen zijn toevertrouwd. Deze zogenaamde misintentie is een gebedsintentie voor bijvoorbeeld een overledene, een zieke of voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. Het kan eventueel ook anoniem een “bijzondere intentie” zijn. De misintenties worden bij de voorbeden vermeld, zodat de hele geloofsgemeenschap ze in gebed mee kan nemen. 

Opgave Misintentie

Het stipendium (kosten voor de intentie) kun je overmaken op bankrekeningnummer 

NL42 RABO 0134 0069 33 (Wieringermeer t.n.v. R.K. Parochie Wieringermeer) of NL11 RABO 0370 3350 90 (Wieringen t.n.v. R.K. Parochie Wieringen, H. Hippolytus) onder vermelding van ‘misintentie + naam + datum’. Bij vragen kun je contact opnemen via:  misintenties@rkwieringermeer.nl

Nieuwsbrief

Lees hier de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie.

NB. De persoonlijke gegevens zijn verwijderd uit deze online versie i.v.m. de AVG.

Altijd op de hoogte

Wil je wekelijks het laatste parochienieuws in je mailbox?

Of wil je de steunzender digitaal ontvangen?

RK Wieringen & Wieringermeer