Raad van Kerken

Kerken in dialoog

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van Nederlandse kerken. Deze organisatie streeft naar eenheid tussen de deelnemende kerken. Daarnaast maakt zij zich sterk voor de gezamenlijke dienstverlening van de kerken aan de samenleving. Ook in de Wieringermeer is de Raad van Kerken actief. Bij de Raad van Kerken Wieringermeer zijn de R.K. parochie afdeling Wieringermeer en de Protestantse Gemeenten van Wieringerwerf / Kreileroord, Middenmeer en Slootdorp aangesloten.

We trekken samen op

Vanuit de Raad van Kerken worden een aantal vaste activiteiten georganiseerd waar men zich gezamenlijk voor inzet. De oecumenische dienst in de Week van de Eenheid in de maand januari, de inzameling voor groeperingen met een humanistische doelstelling en bijvoorbeeld oecumenische gebedsbijeenkomsten in Zorgcentrum Lelypark.

Andere activiteiten zijn wisselend en afhankelijk van de omstandigheden. Zo zijn er een aantal jaren bijeenkomsten voor migranten georganiseerd om hen op ongedwongen wijze kennis te laten maken met onze woongemeenschap en cultuur door middel van spel, zang en maaltijden.

De bestuursleden van de Raad van Kerken Wieringermeer ontmoeten elkaar in bestuursvergaderingen en er worden regionale oecumenische ontmoetingsdagen bezocht.

Samen één Raad van Kerken

Bij de Protestantse Gemeente zijn de vertegenwoordigers de predikant, een ouderling en gemeenteleden.

Onze parochie wordt vertegenwoordigd door de pastoor en de parochieleden Ge Montsma, Nel Arendse, Marian Kan, Ria Hoogendoorn, Maaike van Keulen, Paulien Deijkers en Gerrit Goedbloed. 

Voorzitter is Klaas Muurling. Wil je meer weten over de Raad van Kerken of heb je een vraag, spreek dan gerust één van onze betrokken parochianen aan of neem contact op met de voorzitter via de contactgegevens op de contactenpagina.

Nieuwsbrief

Lees hier de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie.

NB. De persoonlijke gegevens zijn verwijderd uit deze online versie i.v.m. de AVG.

Altijd op de hoogte

Wil je wekelijks het laatste parochienieuws in je mailbox?

Of wil je de steunzender digitaal ontvangen?

RK Wieringen & Wieringermeer