Werkgroep Samen

Goed doen voor de mens

Werkgroep ‘Samen’ is vanuit de parochie opgezet om samen wat goeds te doen voor mensen die het minder hebben. Interesse om hier ook een steentje aan bij te dragen door het organiseren van activiteiten, het aandragen van ideeën voor (bij voorkeur vooral kleinschalige) projecten of deelname aan de werkgroep? Neem dan contact op met de werkgroep via samen@rkwieringermeer.nl of vraag bij het parochiesecretariaat naar de contactgegevens van een van de werkgroepleden: Otto Smit, Gre Kauw, Nico Vennik of Ineke Klaver.

Het werk van Werkgroep Samen

De werkgroep is begonnen met het steunen van het weeshuis in Burundi, dit is in samenwerking gegaan met de scholen uit de Wieringermeer en Wieringen. Het weeshuis is drie achtereenvolgende jaren (2012-2015) gesteund en dat heeft heel veel moois opgeleverd. Ondanks dat er nog veel te doen was voor het weeshuis, is er toch besloten om het stokje door te geven en een ander goed doel te gaan steunen.

Vanaf 2015 zijn we verder gegaan onder de naam Samen, die is ontstaan na een brainstorm, waarin dit woord zo vaak viel, dat het ons een goed idee leek deze naam te gebruiken voor de nieuwe groep. We konden er alles in vinden waar we voor willen staan, namelijk; samen werken, het bindt ons samen, samen ontwikkelen, samen inzetten voor een doel, samen met scholen enz. Zo is ook het logo ontstaan. Het logo is een kring van mensen, met 5 verschillende kleuren. De 5 mensen in de kring staan voor de continenten; Europa (blauw), Australië (groen), Afrika (zwart), Azië (geel) en Amerika (rood). De kring staat voor gelijkheid en dat een ieder elkaar helpt en steun geeft. Werkgroep Samen, de kerken en scholen in de Wieringermeer en Wieringen, ondersteunen projecten in de adventstijd en vastentijd. We hebben Friends of Brikama, Hoop voor Albanië, School Rise en Home Sweet Home Oeganda in de voorgaande jaren ondersteund.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we het goede doel Solidariteit Panama ondersteund. Tijdens de adventsperiode is een taartenactie georganiseerd, zijn de bussen weer in de kerken gezet en is er bij de Katholieke Vrouwen Gilde een collecte gehouden. Deze activiteiten hebben samen een mooi bedrag van €862,60 opgebracht. Tijdens de vastenactie zijn ook de bussen in de kerken gezet, maar de activiteiten zijn helaas niet door gegaan vanwege de corona maatregelen. Ook zonder de activiteiten is naar omstandigheden een mooi bedrag opgehaald van €639,70. Wij zijn alle mensen dankbaar die ons helpen, steunen, samenwerken en ook heel belangrijk een financiële bijdrage leveren. Zo ook de kinderen die altijd hun best doen om zoveel mogelijk geld op te halen en hun interesse te tonen in een wereld die totaal anders voor ze is.

Blijft u graag op de hoogte? Wij proberen via de steunzender en deze website zoveel mogelijk informatie te geven over het doel dat wij steunen en de aankomende activiteiten. Ook in de kerk worden de activiteiten medegedeeld aan het eind van de viering. Bent u als medeparochianen of als andere geïnteresseerde lezer  enthousiast geworden en wilt u samen met ons de georganiseerde activiteiten tot een succes willen laten maken? Neem dan contact met ons op via samen@rkwieringermeer.nl of vraag bij het parochiesecretariaat naar de contactgegevens van een van de werkgroepleden: Otto Smit, Gre Kauw, Nico Vennik of Ineke Klaver.

Nieuwsbrief

Lees hier de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie.

NB. De persoonlijke gegevens zijn verwijderd uit deze online versie i.v.m. de AVG.

Altijd op de hoogte

Wil je wekelijks het laatste parochienieuws in je mailbox?

Of wil je de steunzender digitaal ontvangen?

RK Wieringen & Wieringermeer